Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2017

Khởi công xây dựng nhà máy chế biến suất ăn hàng không ở Cam Ranh

NDĐT – Với tổng mức đầu tư tương ứng tám triệu USD, Nhà máy chế biến suất ăn hàng không Cam Ranh mới được khởi công xây dựng ngày 27-5. Đây là một trong bốn cơ sở chế biến suất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Tin Tức | Thẻ | Chức năng bình luận bị tắt ở Khởi công xây dựng nhà máy chế biến suất ăn hàng không ở Cam Ranh