Tín hiệu của vệ tinh F-1 bị mất tạm thời

vetinhf1

Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *